maanantai 27. lokakuuta 2014

Psylologit siirrettiin pois sivistystoimesta

Sivistys potee syysmasennusta

Muutama viikko sitten 1.10. kasvatus- ja opetuslautakuntaa puhutti kiinteistötoimen sivistystoimelle tuomat kohtuuttomat opetustilojen korjaus- ja muut kulut.
Opettajien palkkaus todella mahdottomaksi, jos vuokrat nousevat huikeita määriä, kuten on suunnitteilla. Joillain kouluilla kuten uusi Braheskolan Vähä-Heikkilässä joudutaan puntaroimaan sitä kuinka monta opettajaa poistuu listalta uuden koulun avautuessa. Koulun rakentaminen tuli extra kalliiksi. Syitä siihen voidaan todellakin hakea jo kaavoitusvaiheessa tehdyistä virheistä. Näiden maksattaminen koululla on kohtuutonta ja väärin. Olemme olleet tästä kiinteistöpuolen kulupuolesta huolissamme jo aiemminkin. Lautakuntamme budjettikokouksessa 10.9. esitimme Johannes Yrttiahon kanssa tilavuokrien kohtuullistamista. No, nyt prosessi on käynnissä ja lautakunta aikoo tehdä asialle jotain.

Jo viime kokouksen kuumaperuna oli listalla ollut koulupsykologien siirto hyvinvointitoimialalle sivistystoimialan parista.
Olemme saaneet hyvin runsaasti osallisten kannanottoja aiheesta. Mahdollisuuksia perehtymiseen on siis ollut. Rehtorit, kuraattorit, opettajat ovat puoltaneet nykyistä sivistystoimessa toimivaa, hyvää käytäntöä. Psykologien osallistuminen varhaisvaiheessaa pedagogiseen työhön on ollut keskeinen tekijä onnistuneessa kokonaisuudessa.
Lautakunnassa tuntui olevan keskeisinä argumenttina ja kummallisina kulmakivinä halu muuttaa käytäntöä siltä osin, että hoidetaan psykologeille esim. kesäkuuksi duunia.
Eiköhän psykologien kesäkuut mene töitä paiskiessa talven arvioinneissa ja alati kasvavan byrokratian yms. purkamisessa.
On Outi Rinteen mukaan huolehdittava siitä, että he jaksavat raskaassa työssään.
Mielestämme oikea ongelma on edelleen koulupsykologien riittämätön määrä. Sen ratkaiseminen olisi tulevaisuudessa tärkeämpi asia.
Esitimme aiemmein asian palautusta, jo siksikin, että valmisteltu esitys oli suppea ja virkamiehen tekemästä esityksestä puuttui kokonaan toisen vaihtoehdon eli nykyisen systeemin säilyttämisen riittävä esittely.

Asia jäi viimeksi pöydälle ja jatkui viime keskiviikon kokouksessa.
Ehdotimme edelleen asian hylkyä eli sitä, että psykologien palvelut säilyisivät osana pedagogista kokonaisuutta sivistystoimialalla. Näin ei käynyt, vaan viraston päätösehdotus hyväksyttiin 11-2.