tiistai 20. lokakuuta 2020

Viherpunainen vasemmisto ryn kannanottoTurusta kaupunki, jossa kaikilla on koti


Asunnottomien yötä vietetään lauantaina 17.10. Asunnottomuus on yhteiskunnallinen ongelma, jonka perimmäisinä syinä nähdään talouden suhdannevaihtelut, suuret tuloerot, väestönkasvu ja kaupungistuminen eli muutto kasvukeskuksiin.Myös henkilökohtaiset tilanteet voivat johtaa asunnottomuuteen. Taustalla on yhteiskunnallisella tasolla kuitenkin politiikka ja rakenteiden kyvyttömyys vastata politiikan aiheuttamiin ongelmiin. Politiikalla voidaan esimerkiksi lisätä tai vähentää talouden suhdannevaihteluiden kielteisiä vaikutuksia, kuten työttömyyttä ja sen seurauksena ilmeneviä vuokranmaksuvaikeuksia. 

Yksilöitä syyllistetään liian usein politiikan ja rakenteiden heikkouksista. Näin kävi jo 1960- luvulla kun ajateltiin Helsingin elämää nähneiden miesten olevan itse vastuussa tilanteestaan eikä nähty, että kaupunki oli jättänyt rintamalta palanneet poikamiehet ilman asuntoja, samalla kun perheellisille palaajille ne kyllä hankittiin. Tänä päivänä tarvitaan vuokranantajien joustoa mm. koronan aiheuttamiin vuokranmaksuvaikeuksiin.


Asunnottomuuden poistamiseen tarvitaan vuonna 2020 politiikan suunnanmuutoksen lisäksi toimia niin valtion tasolla kuin paikallisesti. Turun kaupungilla pitää olla riittävästi edullisia vuokra-asuntoja eri puolilla kaupunkia. Kunnallisten vuokra-asuntojen rakentaminen laskee asumisen hintaa lisäämällä tarjontaa, ja antaa työtä. Kaavoitettavasta vuokra-asuntotuotannosta pitää vähintään 30% olla kunnallista.


Turussa tarjotaan tällä hetkellä ratkaisuja asunnottomuuteen lähinnä vain päihdehuollon asiakkaille, mutta se ei riitä. Asunnottomuus koskettaa hyvin monenlaisia ja eri ikäisiä ihmisiä Turussa. Nuoria asunnottomia on erityisen vaikea tavoittaa, ja tähän tarvitaankin matalan kynnyksen palvelua. Naisten asunnottomuuteen liittyy erityispiirteenä turvattomuus esimerkiksi mahdollisten majapaikkojen hakemisessa, lisäksi perheellisiä uhkaa lasten huostaanotto ja sen kohtuuttomat seuraukset. Kierrettä on helposti mahdoton pysäyttää.


Turussa pitääkin olla pysyvä paikka, josta saa apua varhaisessa vaiheessa ja jossa vaikeuksissa autetaan ilman syyllistämistä, ennakkoehtoja ja negatiivisia seurauksia. Määrärahat toimintaan saadaan, kun lopetetaan ihmisten hyvinvoinnista säästäminen ja turha satsaaminen elämyskeskuksiin. 


Toimimme tavoitteen eteen ja vaadimme, että Turku ottaa päävastuun asunnottomuuden poistamisessa.