maanantai 27. lokakuuta 2014

Psylologit siirrettiin pois sivistystoimesta

Sivistys potee syysmasennusta

Muutama viikko sitten 1.10. kasvatus- ja opetuslautakuntaa puhutti kiinteistötoimen sivistystoimelle tuomat kohtuuttomat opetustilojen korjaus- ja muut kulut.
Opettajien palkkaus todella mahdottomaksi, jos vuokrat nousevat huikeita määriä, kuten on suunnitteilla. Joillain kouluilla kuten uusi Braheskolan Vähä-Heikkilässä joudutaan puntaroimaan sitä kuinka monta opettajaa poistuu listalta uuden koulun avautuessa. Koulun rakentaminen tuli extra kalliiksi. Syitä siihen voidaan todellakin hakea jo kaavoitusvaiheessa tehdyistä virheistä. Näiden maksattaminen koululla on kohtuutonta ja väärin. Olemme olleet tästä kiinteistöpuolen kulupuolesta huolissamme jo aiemminkin. Lautakuntamme budjettikokouksessa 10.9. esitimme Johannes Yrttiahon kanssa tilavuokrien kohtuullistamista. No, nyt prosessi on käynnissä ja lautakunta aikoo tehdä asialle jotain.

Jo viime kokouksen kuumaperuna oli listalla ollut koulupsykologien siirto hyvinvointitoimialalle sivistystoimialan parista.
Olemme saaneet hyvin runsaasti osallisten kannanottoja aiheesta. Mahdollisuuksia perehtymiseen on siis ollut. Rehtorit, kuraattorit, opettajat ovat puoltaneet nykyistä sivistystoimessa toimivaa, hyvää käytäntöä. Psykologien osallistuminen varhaisvaiheessaa pedagogiseen työhön on ollut keskeinen tekijä onnistuneessa kokonaisuudessa.
Lautakunnassa tuntui olevan keskeisinä argumenttina ja kummallisina kulmakivinä halu muuttaa käytäntöä siltä osin, että hoidetaan psykologeille esim. kesäkuuksi duunia.
Eiköhän psykologien kesäkuut mene töitä paiskiessa talven arvioinneissa ja alati kasvavan byrokratian yms. purkamisessa.
On Outi Rinteen mukaan huolehdittava siitä, että he jaksavat raskaassa työssään.
Mielestämme oikea ongelma on edelleen koulupsykologien riittämätön määrä. Sen ratkaiseminen olisi tulevaisuudessa tärkeämpi asia.
Esitimme aiemmein asian palautusta, jo siksikin, että valmisteltu esitys oli suppea ja virkamiehen tekemästä esityksestä puuttui kokonaan toisen vaihtoehdon eli nykyisen systeemin säilyttämisen riittävä esittely.

Asia jäi viimeksi pöydälle ja jatkui viime keskiviikon kokouksessa.
Ehdotimme edelleen asian hylkyä eli sitä, että psykologien palvelut säilyisivät osana pedagogista kokonaisuutta sivistystoimialalla. Näin ei käynyt, vaan viraston päätösehdotus hyväksyttiin 11-2.

sunnuntai 14. syyskuuta 2014

Lapsoset säästölistalla

Lapsilla ja nuorilla on oikeus hyviin palveluihin - leikkaukset romahduttaisivat palvelutason

Turun kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli keskiviikkona 10.9. ensi vuoden talousarvioesitystään. Lautakunnan enemmistö hyväksyi äänin 10-3 talousarvioehdotuksen, joka tarkoittaa 5,4 miljoonan leikkauksia.
Esitimme Johannes Yrttiahon kanssa, että lautakunta tekisi valtuustolle budjettiesityksen, joka turvaisi nykyisen palvelustason säilyttämisen. Näin voitaisiin saada myös opetusryhmäkokojen pienentämiseen tarkoitetut valtionosuudet. Esitys sai tuekseen perussuomalaisten edustajan.

 Jos valtuusto marraskuussa hyväksyy lautakunnan läpäisseen esityksen, tulee palvelutason pudotus olemaan hälyttävä.
Leikkaukset kasvattavat perusopetuksen ryhmäkokoja roimasti, keskimäärin vähintään kolmella oppilaalla. Opettajia vähennetään pahimmillaan jopa 100 ja kouluyksikköjä jouduttaneen myös sulkemaan.
Tekeillä on kouluverkkoselvitys, joka valmistuu myöhemmin syksyllä. Myös koulunkäyntiavustajien määrää vähennettäisiin entisestään. Lisäksi leikkaukset johtaisivat kunnallisten päiväkotien lakkautuksiin.
Lautakunnalle on väläytetty useiden päiväkotien sulkemista vuoden 2015 aikana. Vastaavasti yksityistä päivähoitoa aiotaan laajentaa vähintään 500 paikalla. Sadat lapset joutuisivat päätösten seurauksena vaihtamaan hoitopaikkaa.

Meidän mielestämme leikkaukset ovat täysin vastuuttomia.
Palvelutason romahtaminen näkyisi nopeasti lasten, nuorten ja heidän perheidensä arjessa. Pahimmat vaikutukset olisivat jo ennestään heikoimmassa asemassa olevilla.
 On myös silkkaa "hölmöläisten hommaa" tehdä leikkauksia, jotka estävät kaupunkia saamasta erityisvaltionosuuksia. Eritysvaltionsouudet kattaisivat suuren osan 5,4 miljoonan leikkauksista.

Esitimme keskiviikon kokouksessa myös sitä, että kaupunginvaltuusto kohtuullistaisi kiinteistöliikelaitoksen sisäisiä vuokria sivitystoimen osalta ja kiinteistöliikelaitos  tinkisi tuottotavoitteistaan. Näin rahaa jäisi enemmän varsinaiseen sivistystoimintaan ja paineet kouluverkkoa kohtaan helpottaisivat. Sivistystoimi maksaa nykyisellään tilavuokria noin 50 miljoonaa euroa vuodessa.

 Lähtökohtana on muistettava, että kaupungilla on taseessaan noin 125 mijoonaa edellisten vuosien ylijäämiä. Siksi pieni alijäämän lisäys vuodelle 2015 ei olisi lainkaan niin vakava asia kuin lasten ja nuorten palveluihin kohdistuvat tuhoisat leikkaukset.

Lautakunnan on kuntalainkin mukaan huomioitava mm. lainsäädännöstä johtuvat toiminnalliset tavoitteet ja esitettävä niiden mukaiset määrärahat kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kuntalain 65 § 2 momentin mukaan ”talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.”
- Mikäli leikkaukset toteutetaan, eivät lakisääteiset palvelut ja siten kuntalaisten perusoikeudet toteudu. Erityisen suuressa vaarassa ovat lasten päivähoitopalvelut, joita tälläkin hetkellä on liian vähän.
- Subjektiivinen päivähoito-oikeus koskee nimenomaan kunnallista hoitoa, ei yksityistä. Yksityinen voi halutessaan valita asiakkaansa ja harrastaa ns. kermankuorintaa
- Järjettömintä on, että lapsia on kaupungin toimesta ohjattu yksityisiin hoitopaikkoihin niin paljon, että kunnallisissa päiväkoeissa alkaa olla käyttämättömiä paikkoja. Tämähän tarkoittaa kaupungille kaksinkertaisia kuluja.

Riikka Oksanen
Johannes Yrttiaho


maanantai 1. syyskuuta 2014

Mahtavaa maanantaita

Hyviä uutisia edelliseen blogitekstiin liittyyen:

Jatkoimme porukalla esiopetusasian saamista tolkkuunsa eli käyntiin tänään . Li Andersson meni kaupunginhallitukseen ja pyysi uutta käsittelyä ja päätöstä asiasta. Kokoomuksen Arven mukaan Jalosen perustelut vakuuttivat heidät tänään paremmin kuin lautakunnan puheenjohtajan aiemmin viikolla. 


Yksimieliseksi päätökseksi tuli, että kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös §135 kumotaan, että esiopetuksen perusopetukseen valmistava opetus käynnistetään kasvatus- ja opetuslautakunnalle esitetyn mukaisesti ja että toimintaan haetaan rahoitusta OKM:stä. 

Oikein mainiota!

torstai 28. elokuuta 2014

Hölmön hommaa kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Viime maanantaina 25.8.2014 valtuusto kasasi lautakunnan niskaan edelleen kovia leikkauspaineita. Vaikka helpotuksia tehtiinkin, jäi tosi raskas taakka, 5,7 miljoonaa supistuksia, vielä ensi vuodelle toteutettavaksi.

Nyt säästetään jo siitäkin mihin olisi rahat valmiina. Vihreät ja kokoomus tylyttivät äänin 6-6 valtion tukeman esiopetustuen palauttamalla sen jatkoselvitystä varten. Puheenjohtaja Hartiala ratkaisi äänestyksessä rahojen kohtalon. Ellei tätä toimintoa käynnistetä nyt syyskuussa se siirtyy vuodeksi eteenpäin. Aikaa palautukselle ei käytännössä siis olisi. On tärkeää huomioida, että asiantuntijoiden mukaan rasta jäisi kunnalle jopa plussaa. Siis haloo! 

Koska nämä lautakuntien päätökset ovat tärkeitä ja niiden tulkinta myös, on keskiviikon päätös koulukuljetuksista syytä "suomentaa". Kuljetuksia esitettiin listan mukaan poistettavaksi kaikilta siten, että kolmen kilometrin raja muuttuisi viideksi. Tuntui rajulta, mutta päättelimme, että ehkä jotkut kuljetukset ovat harkittavissa.

Mari-Elina Koivusalo (sd) teki minun kannattamanani muutosehdotuksen, jossa poistettiin kuljetuksia erikoiskoulujen osalta ja Haarlasta.

Erikoiskoulut eivät tarkoita erityisen tuen tarvitsevia lapsia, vaan musiikkipainoitteinen tms. Haarlasta koululaiset noudattaisivat samaa periaatetta kuin esimerkiksi pohjois-Turun alueet. Bussikuljetukset ja aikataulujen tarkistukset ovat näissäkin tarpeellisia.

Lopuksi esiopetuspykälä kokonaisuudessaan:
Esiopetuksen perusopetukseen valmistavan opetuksen käynnistäminen ja sen vaikutukset talousarvioon 2014

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle esitetään, että esiopetuksessa käynnistettäisiin perusopetukseen valmistava opetus maahanmuuttajille. Lisäksi esitetään, että lautakunta hyväksyisi käynnistettävän toiminnan vaikutukset sivistystoimialan talousarvioon 2014.
Perusopetuslaissa (628/1998) säädetään maahanmuuttajille järjestettävästä perusopetukseen valmistavasta opetuksesta. Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu niille maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ja/tai muut valmiudet eivät riitä esi- tai perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen. Opetusta annetaan 6–10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1 000 tuntia.

Esiopetuksessa järjestettävään perusopetukseen valmistavaan opetukseen on mahdollista saada valtionrahoitusta samoin kriteerein kuin perusopetuksessa. Rahoitus perustuu opetukseen oikeuttavien lasten määrään. Turussa ei esiopetuksessa ole aiemmin annettu valmistavaa opetusta. Siksi kattava valmistavan opetuksen kriteereihin perustuva luku ko. opetukseen oikeuttavista lapsista puuttuu. Konsultoivien erityisopettajien ja esiopetuksen opettajien arvion mukaan Turun kunnallisessa esiopetuksessa tulee lukuvuonna 2014 - 15 olemaan n. 50 - 60 sellaista lasta, joilla ei ole riittäviä kielellisiä ja muita ryhmämuotoisessa opiskelussa vaadittavia valmiuksia esiopetuksesta selviytymiseen ja jotka selvästi hyötyisivät valmentavasta opetuksesta. Esiopetukseen tulee myös vuosittain juuri maahan muuttaneita lapsia, joilla luonnollisestikaan ei ole ollenkaan suomenkielen taitoa. Valmistavan opetuksen aloittaminen esiopetuksessa auttaa lapsen koulun aloittamista ja siten helpottaa myös perusopetuksen opetustyötä.

Koska rahoitus tulee takautuvasti, valmistavaa opetusta on tarkoitus aloittaa aluksi vain Varissuolla. Lapsen suomenkielen tason ja muiden valmiuksien perusteella on Varisuolla päädytty 23 lapseen, joiden kanssa aloitetaan perusopetukseen valmistavaa opetusta. Asia sovitaan yhdessä vanhempien kanssa. Opetusta laajennetaan ensi vuonna Lausteelle ja Halisiin. Valmistavaa opetusta on mahdollista laajentaa vähitellen koko kaupungin alueelle.

Vuonna 2014 maksetaan Turulle maahanmuuttajille järjestettävästä perusopetukseen valmistavasta opetuksesta valtionavustusta oppilasta kohden 14.733,14 €. Varissuolla esiopetuksessa alkava 23 lapselle järjestettävä valmistava opetus oikeuttaa lukuvuositasolla yht. 338.862,22 € valtionapuun. Rahoitus saadaan opetus- ja kulttuuriministeriön yleiskatteisena valtionosuutena Turun kaupungille eikä se kohdennu suoraan toimialalle. Turun kaupungin saama valtionosuus tulee kattamaan toiminnasta aiheutuvat kustannukset.

Kuusivuotiaiden lasten perusopetukseen valmistavaa maksutonta opetusta järjestetään esiopetukseen integroituna lähipalveluperiaatteella viitenä päivänä viikossa viisi tuntia päivässä. Kuusivuotiaiden valmistavaan opetukseen on laadittu oma valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Varissuolla on lukuvuonna 2014 - 15 valmistavaa opetusta antavia ryhmiä viisi. Valtionosuus mahdollistaa kolmen lastentarhanopettajan palkkaamisen esiopetukseen kieli- ja kulttuurikoordinaattoreiksi. Syyskuun alusta laskien vuodelle 2014 näin syntyvät lisäkustannukset ovat noin 40.000 € ja vuositasolla noin 120.000 €.

Tilastotietoja:

2013:
 Varissuo-Lauste-Pääskyvuoren alueella päivähoidossa olevista lapsista 47 % oli vieraskielisiä. Yksistään Varissuolla päiväkotien lapsista vieraskielisiä oli 62 %. Lausteella vastaava luku oli 49 %.

2014:
Varissuolle on esiopetukseen ilmoitettu 86 lasta, joista 48 on muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvia (56 %). Lausteelle on esiopetukseen ilmoitettu 51 lasta, joista 31 on vieraskielisiä (61 %) ja Halisissa esiopetukseen on ilmoitettu 53 lasta, joista 24 on vieraskielisiä (45 %). Koko kaupungissa on esiopetukseen syksyllä 2014 kaiken kaikkiaan ilmoitettu 1.491 lasta, joista 238 lapsella on äidinkielenään joku muu kuin suomi tai ruotsi.

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

Ehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä käynnistettävän toiminnan edellä esitetyn mukaisesti.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä käynnistettävän toiminnan vaikutukset sivistystoimialan talousarvioon 2014.

Päätös. Asia pantiin pöydälle Hartialan tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Tiedote: Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi ja käsiteltäväksi budjetin yhteydessä Hartialan Laaksosen kannattamana tekemästä ehdotuksesta äänestyksen jälkeen.

Äänestyksen tulos: 6 - 6. Palautuksen puolesta äänestivät Schauman, Laaksonen, Ratilainen, Rantanen, Kaukola ja Hartiala. Käsittelyn jatkamisen puolesta äänestivät Yrttiaho, Oksanen, Liukkonen, Heinonen, Koivusalo ja Tarke. Puheenjohtajan ääni ratkaisi.’

Oksanen jätti eriävän mielipiteensä.On aika palautta blogitoiminnot. Tänään alkaa päivitys vuoden tauon jälkeen.