maanantai 17. tammikuuta 2022

 Tässä viimeisin kirjoitukseni aiheesta aluevaalit ja se missä nyt mennään.


Palvelut pitää saada pelaamaan


Miten sotepaveluiden hoito ja alibudjetointi näkyy kuntalaisten arjessa?

Ratkaiseeko aluevaltuusto nämä useiden kuntien ja Turunkin ongelmat jatkossa?

Jari Heino analysoi Turun Sanomissa 30.12. 2022 kulunutta vuotta ja siinä ohessa mm. Arkean lakon vaikutuksia arkeen ja koululaisten lounaspöytään. Tämä oli suhteellisen pieni ja lyhytaikainen häiriö perheiden elämässä.

Arviota kuntamme sote-palveluiden pitkään jatkuneesta huonosta tilanteesta ei ole tehty. Toimimattomien palveluiden vaikutus ihmisten joka päiväiseen arkeen on jäänyt suurelta päättäjäjoukolta huomaamatta. 

On on ollut armotonta arkea pienituloisille kuntalaisille ja sairaille ihmisille, kun sairaalan osastoja on jouduttu henkilöstöpulan takia sulkemaan, omalle lääkärille ei ole päässyt, terveyskeskuksista asiakkaat lähetetään jo aamupäivällä Tyksin päivystykseen, mielenterveyspalveluita jonotetaan aivan liian pitkään, lastensuojelun henkilöstön määrä ei riitä. 

Onko jonojen purku ostopalveluilla ja palveluseteleillä kunnan talouden kannalta järkevää ja saadaanko sillä pysyvää hyötyä terveydenhoitoon?

Tätä on hyvä pohtia jo nyt ennen hyvinvointialueiden palveluiden perustamista.

Peruspalvelumme ovat olleet jatkuvasti maalitauluna, kun rahat ovat loppuneet Turun taloudellisesti epätasapainoisissa, suurissa investointihankkeissa. Tässä on uuden järjestelmän hyvä puoli: sote-rahat käytetään vain näihin palveluihin, niistä ei voi siirrellä rahaa kunnan perustoiminnan kannalta tarpeettomiin hankkeisiin.

 Alibudjetointia sosiaali-ja terveyspuolella jatkettu jo pitkään. Tämä aiheuttaa sen, että valtiolta myönnettävä raha V-Suomen sote-alueelle tulee olemaan jo alkutekijöissään liian pieni, koska myönnettävä summa noudattaa nykyisiä sote-budjetteja.

On pyrittävä saamaan omat palvelut pelaamaan jo nyt. Ulkoistamisella ja palveluseteleillä vain siirretään perusongelmaa kauemmas ja jätetään korjaavat ratkaisut tekemättä.

Henkilöstön saatavuus on riski johon on jatkossa keskityttävä paremmin. 

Turun on korjattava palkkakuopat ja satsattava tähän budjetistaan euroja jo nyt lisäbudjeteilla.

Koko perusterveydenhoito on uhattuna ja riski lastensuojelun ja mielenterveyden hoidon romuttumiseen on suuri. Puolueet kautta linjan vain päivittelevät tilannetta, vaikka ovat itse suurelta osalta syyllisiä palveluiden huonoon jamaan. Toki korona-pandemia on pahentanut tilannetta  ja kasvattanut hoitojonoja, mutta politikkojen ratkaisut tilanteen korjaamiseksi ovat olleet lähinnä yksityistä puolta pönkittäviä, sukkelia rahansiirtoja.

 

Riikka Oksanen vas 

Varavaltuutettu  

keskiviikko 12. tammikuuta 2022

keskiviikko 15. syyskuuta 2021 Pormestarille tietä antakaa, lauloi Marion aikoinaan

”Kaupunkilaisten ääni kuuluu valmistelussa ja päätöksissä aikaisempaa paremmin” sanoo kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen Turkupostissa. Mihin tämä lausahdus perustuu? Se nähtäneen piakkoin.
Ensimmäinen pormestarisopimus on kuitattu ja pantu käyntiin valtuustossa ja sen myötä sitten mennään. Komeat ovat käädyt pormestareiden ja apulaisten kaulassa ja nämä velvoittavat varmaan työskentelemään kuntalaisten (tasapuolisen) hyvinvoinnin eteen.
Kaikki puolueet tuntuvat luottavan tähän paperiin. Kokoomuksen tavoitteita siitä ei puutu ja vetovoimahankkeet ovat etusijalla. Sopimusta neuvoteltiin jonkun viikon ajan ja siihen sitoutuvat ovat nyt jakaneet paikat keskenään ylimmässä hallinnossa ja lautakunnissa.
Mielestäni Turun Vasemmistoliitto sai heikon tuloksen ryhmien välisissä neuvotteluissa luottamushenkilöpaikoista ja se kyllä puhuttaa useita meistä turkulaisista.
Puheenjohtajuuksia tuli Vihreille siellä sun täällä lautakunnissa ja erittäin tärkeissä paikoissa ja sote-puolen apulaispormestarikin on vihreiden edustaja Elina Rantanen. Se kyllä ihmetyttää, sillä Vihreäthän hävisivät vaalit Turussa oikein kunnolla (-4 paikkaa).
Turun akuutit ongelmat ovat etenkin terveydenhoidossa, lastensuojelussa ja varhaiskasvatuksen sekä opetuksen puolella ja näiden korjaaminen olisi nyt paikallaan pikaisesti.
Henkilökuntaa on palkattava terveydenhoitoon lisää ja paikattava sieltä poislähtijöiden jättämät aukot ja siksi palkkaa nostettava sellaiselle tasolle, että rekrytointi saadaan toimimaan.
Kilpailu näistä henkilöstön puuttuvista osista muiden kuntien kanssa on kovaa ja sitä ei voi jäädä odottamaan enää. Vetoaminen Sote-uudistukseen ja odottaminen vaalien yli ei vaan voi olla oikein.
Löytyykö tällaiseen tahtoa ja kykyä nähdään ensimmäisissä valtuuston kokouksissa.
Pitääkö olla pormestarin lupa mielipiteeseen?
Oma kohtaloni Elina Sandelin ja Johannes Yrttiahon kanssa on kaikkea muuta kuin saada ääni kuuluviin.
Jos ei ole sopimuksen ja ohjelman kannalla, on ryhmien välisissä neuvotteluissa ilmeisesti ohjeistettu neuvottelijoita jättämään nämä (erityisesti Elina ja Johannes) vaaleissa ehdolla olleet ja suurella äänimäärällä valitut kuntalaisten edustajat rannalle ruikuttamaan. Mahdollisuudet luottamustoimiin ovat nollat.
Kurjaa, sillä meillä olisi sanottavaa ja tahtoa vaikuttaa. Puhumattakaan kokemuksesta. Sitä tarvittaisiin kun monissa lautakunnissa on nyt yhtäkkiä vain pari kokenutta luottamushenkilöä. Tämä ainakin uudessa tarkastuslautakunnassa (johon nimenomaan olin toivonut jatkoa eli toista kautta) sekä kasvatus- ja opetuslautakunnassa, kaupunkiympäristö- ja kaavoituslautakunnassa joihin on jäänyt vain pari entistä luottamushenkilöä. Se vaikeuttaa oikeasti tulevaa työskentelyä ja kuntalaisten on syytä olla huolissaan näistä lautakunnista. Huolissaan siitä tiedon katoamisesta, joka seuraa siitä kun luuta lakaisee ja henkilöt noin suuresti vaihdetaan.
Eniten mieltäni kaivaa oman puolueen suhtautuminen asiaan. Jos et kannata pormestarisopimuksen poliittista linjaa, olet ulkona ja ovea näytetään pois vaikuttamisen paikoista. Luulin, että kriittistä näkökulmaa saisi esittää vasemmistolaisessa puolueessa.
Mielivaltaa on joissain valinnoissa ja johdossa on selvä suosimisjärjestys.
Tietenkin se tulee puolueen omien kunnallisjärjestöpäättäjien myötä ja on hyväksyttävä faktat sen osalta.
Kokoomus on täten saanut mieleisensä päättäjät ja vaikuttanut jopa puolueemme omaan luottamustoimijakoon. Hyvin hoidettu heiltä, sanon minä.
298
Tavoitetut henkilöt
77
Sitoutumiset
Jakelupisteet
24
6 kommenttia
1 jako
Tykkää
Kommentti
Jaa

keskiviikko 26. toukokuuta 2021

 Moni on kysellyt sitä, että mistä vois saada tietoa aiemmista päätöksistä ja luottamushenkilöiden tekemisistä ja siksi me Aki Haapasen kanssa teimme listan siitä mitä olemme tehneet viime kaudella lautakunnassamme ja tässäpä tämä on:

Vasemmistoliitto kasvatus- ja opetuslautakunnassa 2017-2021 

Jäsenet Aki Haapanen ja Riikka Oksanen 

16.8.2017 Teimme selvityspyynnön mahdollisen toisen asteen maksuttomuuden kustannusvaikutuksista. 

https://ah.turku.fi/kasopelk/2017/0816009x/3587205.htm 

20.9.2017 Kannatimme maksutonta varhaiskasvatusta 5-vuotiaille. 

https://ah.turku.fi/kasopelk/2017/0920011x/3595782.htm 

20.9.2017 Kannatimme vuoden 2018 budjettiin lisärahoitusta varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja ammatilliseen koulutukseen. Esitimme rahoitusta lukioiden erityisopettajan palkkaamiseen. Esitimme Pansion koulun remontin nopeuttamista. 

https://ah.turku.fi/kasopelk/2017/0920011x/3595894.htm 

18.10.2017 Äänestimme opetusryhmien koon kasvattamista, yksityisen varhaiskasvatuksen lisäämistä sekä kustannuksista tehtäviä tarkoitushakuisia tulkintoja vastaan. Äänestimme ajantasaisten väestöennusteiden ja kaupungin omien päiväkotien rakentamisen vauhdittamisen puolesta.  

https://ah.turku.fi/kasopelk/2017/1018012x/3610820.htm 

18.10.2017 Esitimme Pansioon yläkoulua. 

https://ah.turku.fi/kasopelk/2017/1018012x/3601173.htm 

15.11.2017 Esitimme epämääräisen tulkinnan mahdollistavan virkkeen poistamista esiopetuspaikkojen osoittamisesta tehdystä päätöksestä. 

https://ah.turku.fi/kasopelk/2017/1115014x/3622045.htm 

15.11.2017 Äänestimme kaupungin strategian käsittelyssä maksuttoman varhaiskasvatuksen, kaupungin itse tuottaman varhaiskasvatuksen, valinnaisaineiden kattavuuden, erityisopettajien, opinto-ohjaajien ja koulupsykologien sekä toisen asteen maksuttomien oppimateriaalien puolesta. 

https://ah.turku.fi/kasopelk/2017/1115014x/3622369.htm 

13.12.2017 Teimme aloitteen koulujen klo 9 alkamisajasta yläkouluissa. 

https://ah.turku.fi/kasopelk/2017/1213015x/3639731.htm 

24.1.2018 Esitimme yksityisten päiväkotien investointituen lakkauttamista. 

https://ah.turku.fi/kasopelk/2018/0124001x/3657759.htm 

24.1.2018 Esitimme, että koulumajoituksen hintoja ei nostettaisi. 

https://ah.turku.fi/kasopelk/2018/0124001x/3657936.htm 

21.3.2018 Kannatimme sitä, että Sepänkatu 2 kiinteistöä ei käytetä Puolalan koulun väistötilana. 

https://ah.turku.fi/kasopelk/2018/0321004x/3685959.htm 

11.4.2018 Esitimme, että perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tulorajat tarkistettaisiin samalla tavalla kuin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa. 

https://ah.turku.fi/kasopelk/2018/0411005x/3685957.htm 

11.4.2018 Teimme aloitteen siirrettävien koulutilojen hankinnasta kaupungin omistukseen. 

https://ah.turku.fi/kasopelk/2018/0411005x/3701971.htm 

8.5.2018 Kannatimme sivistystoimialan 1%:n säästötavoite-esityksen poistamista. 

https://ah.turku.fi/kasopelk/2018/0508006x/3712639.htm 

12.9.2018 Esitimme vuoden 2019 sivistystoimialan budjettiin 1,25 miljoonan euron lisäyksiä. 

https://ah.turku.fi/kasopelk/2018/0912011x/3769882.htm 

3.10.2018 Teimme aloitteen, jossa esitimme, että ammatillisen koulutuksen työssäoppimispaikkojen valinnassa etusijalle asetettaisiin työpaikat, joista löytyy työpaikkaohjaajan koulutuksen suorittanut henkilö. 

https://ah.turku.fi/kasopelk/2018/1003012x/3782724.htm 

3.4.2019 Esitimme Viinamäenkadun päiväkodin väistötiloiksi siirtoelementtejä Tommilankadun päiväkodin sijaan.  

https://ah.turku.fi/kasopelk/2019/0403005x/3882052.htm 

3.4.2019 Esitimme varhaiskasvatuksen palvelualuepäälliköksi hakijoista selkeästi pätevämpää Maija-Liisa Rantasta. 

https://ah.turku.fi/kasopelk/2019/0403005x/3874915.htm 

24.4.2019 Esitimme sivistystoimialalle 3 miljoonan euron lisämäärärahaa. 

https://ah.turku.fi/kasopelk/2019/0424006x/3888921.htm 

15.5.2019 Vastustimme seurakunnan osallistumista Runosmäen monitoimitalohankkeeseen. 

https://ah.turku.fi/kasopelk/2019/0515007x/3902116.htm 

4.9.2019 Esitimme sivistystoimialalle 3,5 miljoonan euron lisämäärärahaa. 

https://ah.turku.fi/kasopelk/2019/0904010x/3929632.htm 

18.9.2019 Esitimme vuoden 2020 sivistystoimialan budjettiin 1,7 miljoonan euron lisäyksiä. 

https://ah.turku.fi/kasopelk/2019/0918011x/3955296.htm 

9.10.2019 Kannatimme OAJ:n paikallisyhdistyksen tekemää esitystä sijaiskäytännöistä. 

https://ah.turku.fi/kasopelk/2019/1009012x/3964058.htm 

11.12.2019 Esitimme yksityisen varhaiskasvatuksen osuuden pienentämistä. 

https://ah.turku.fi/kasopelk/2019/1211015x/4004478.htm 

 

 12.2.2020 Esitimme, että Lautturin päiväkodin toiminta saisi jatkua. 

https://ah.turku.fi/kasopelk/2020/0212002x/4029893.htm 

11.3.2020 Esitimme, että Pansio-Pernon monitoimitaloon tulisi myös yläkoulu. 

https://ah.turku.fi/kasopelk/2020/0311003x/4053764.htm 

1.4.2020 Esitimme lukiokoulutukseen lisäresursseja ryhmäkokojen pienentämiseksi. 

https://ah.turku.fi/kasopelk/2020/0401004x/4067490.htm 

1.4.2020 Kannatimme oikaisuvaatimuksen, jossa vaadittiin Lautturin päiväkodin lakkautuksen perumista, hyväksymistä. 

https://ah.turku.fi/kasopelk/2020/0401004x/4067576.htm 

22.4.2020 Esitimme varhaiskasvatuksen palveluseteleihin virkamiesten esitystä maltillisempaa korotusta. 

https://ah.turku.fi/kasopelk/2020/0422006x/4071901.htm 

6.5.2020 Teimme selvityspyynnön Lautturin päiväkodin päätettyä aiemmasta lakkauttamisesta. 

https://ah.turku.fi/kasopelk/2020/0506007x/4093015.htm 

27.5.2020 Kannatimme perhepäivähoitajien mahdollisuutta pysyä halutessaan palvelusetelijärjestelmän ulkopuolella. 

https://ah.turku.fi/kasopelk/2020/0527008x/4101850.htm 

27.5.2020 Esitimme koululaisten kesätoiminnan järjestämistä maksuttomana. 

https://ah.turku.fi/kasopelk/2020/0527008x/4101678.htm 

27.5.2020 Kannatimme kuntalaisaloitetta Suikkilan koulun 1B-luokan siirron perumisesta. 

https://ah.turku.fi/kasopelk/2020/0527008x/4101703.htm 

23.9.2020 Kannatimme Turun ammatti-instituutin ja Turun aikuiskoulutuskeskuksen säilyttämistä erillisinä toimijoina. 

https://ah.turku.fi/kasopelk/2020/0923012x/4160039.htm 

25.11.2020 Esitimme, että kaupunginvaltuuston päättämiä leikkauksia sivistystoimialalla ei kohdisteta henkilöstömenoihin. 

https://ah.turku.fi/kasopelk/2020/1125015x/4214619.htm 

20.1.2021 Äänestimme yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin 30 euron hintakaton puolesta. 

https://ah.turku.fi/kasopelk/2021/0120001x/4239602.htm 

10.2.2021 Esitimme, että Teräsrautelan koulussa sekä sen Suikkilan yksikössä säilytetään luokat 1-6. 

https://ah.turku.fi/kasopelk/2021/0210002x/4284235.htm