sunnuntai 21. helmikuuta 2021

 Valtuustossa puntaroitiin kaupungin toimintaa

Maanantaina 15.2. pidetty kaupunginvaltuusto käsitteli Tarkastuslautakunnan arviointikertomusta vuodelta 2019. Arvioinnissa annettiin valtuustolle palautetta monista toimintaa koskevista seikoista, mm. siitä, että kaupungin toiminnan kannalta suurimpia riskejä alkavat olla henkilöstökysymykset, sen saatavuus jatkossa sekä merkittävä henkilöstön eläköityminen kymmenen seuraavan vuoden aikana. Tämä tendenssi koskee erityisesti sosiaali- ja terveyspuolta, mutta joitain muitakin keskeisiä työtehtäviä jää kaupungissamme täyttämättä. 

Työtapojen ja johtamisen korjaamisella voidaan työtä saada houkuttelevammaksi ja työn kuormitusta kevennettyä. Tosiasia on kuitenkin se, että palkka esim. hoitajapuolella on huonompi kuin ympäristökunnissa ja se vaikuttaa ratkaisevasti hakijoiden valintoihin. Ammatti-ihmiset karkaavat naapurikuntiin.

Olisi arvioitava tämä asia nyt toisella lailla ja tartuttava vinoumaan palkkauksessa. Sen sijaan, että laitetaan kuntalasten varoja rakentamisen visioihin ja epämääräisiin elämyshankkeisiin kasvua odotellen, voitaisiin turvata peruspalveluiden hoito seuraavina kymmeninä vuosina.

Tein kokouksessa esityksen palkkauksen muuttamiseksi ja valtuutettu Alpo Lähteenmäki (vas) kannatti sitä. Äänestyksen tulos oli valitettavasti 13-54 ja asia raukesi.

Muutosesitys: Asia palautetaan valmisteluun. Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallituksen on valmisteltava vaalikauden loppuun mennessä valtuustolle esitys, jolla palvelutuotannosta vastaavan kenttähenkilöstön palkat nostetaan vähintään ympäryskuntien tasolle. Lisäksi valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus valmistelee  esityksen, jolla henkilöstölle annetaan kertakorvaus - euromääräinen "koronakorvaus" - josta päätetään tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä kesällä 2021.Perustelut:
Kaupungin tilinpäätös on päätymässä 10,2 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. 
Henkilöstö on joutunut koronavuoden 2020 aikana venymään monella tavalla.
 
Lisäksi kaupungissa on  käyty syyskuussa 2020 yt-neuvottelut, 
tehty henkilöstökulujen säätöjä, ajettu talkoopavapaita tilanteessa, jossa normaalien
töidenkin hoitaminen on ollut vaikeaa. 
Valmiuslain perusteella työntekijöiden lomia siirrettiin, peruttiin tai aikaistettiin. 
Ylitöitä kertyi, samoin varallaoloa lisättiin, lisäksi työntekijöitä määrättiin valmiuslain 
nojalla ylitöihin tilanteessa, jossa ei ollut koronapotilaita hoidossa. Lainvastaisella 
määräyksellä loukattiin työntekijöiden perusoikeuksia.

Kasvaneen palveluvelan ja jonojen purkaminen on tulevaisuudessa valtava haaste, 
johon Turun kaupunki tarvitsee jaksavaa ja motivoitunutta henkilöstöä. Siksi henkilöstö
on palkittava palkantarkistuksilla ja koronakorvauksella.