sunnuntai 14. syyskuuta 2014

Lapsoset säästölistalla

Lapsilla ja nuorilla on oikeus hyviin palveluihin - leikkaukset romahduttaisivat palvelutason

Turun kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli keskiviikkona 10.9. ensi vuoden talousarvioesitystään. Lautakunnan enemmistö hyväksyi äänin 10-3 talousarvioehdotuksen, joka tarkoittaa 5,4 miljoonan leikkauksia.
Esitimme Johannes Yrttiahon kanssa, että lautakunta tekisi valtuustolle budjettiesityksen, joka turvaisi nykyisen palvelustason säilyttämisen. Näin voitaisiin saada myös opetusryhmäkokojen pienentämiseen tarkoitetut valtionosuudet. Esitys sai tuekseen perussuomalaisten edustajan.

 Jos valtuusto marraskuussa hyväksyy lautakunnan läpäisseen esityksen, tulee palvelutason pudotus olemaan hälyttävä.
Leikkaukset kasvattavat perusopetuksen ryhmäkokoja roimasti, keskimäärin vähintään kolmella oppilaalla. Opettajia vähennetään pahimmillaan jopa 100 ja kouluyksikköjä jouduttaneen myös sulkemaan.
Tekeillä on kouluverkkoselvitys, joka valmistuu myöhemmin syksyllä. Myös koulunkäyntiavustajien määrää vähennettäisiin entisestään. Lisäksi leikkaukset johtaisivat kunnallisten päiväkotien lakkautuksiin.
Lautakunnalle on väläytetty useiden päiväkotien sulkemista vuoden 2015 aikana. Vastaavasti yksityistä päivähoitoa aiotaan laajentaa vähintään 500 paikalla. Sadat lapset joutuisivat päätösten seurauksena vaihtamaan hoitopaikkaa.

Meidän mielestämme leikkaukset ovat täysin vastuuttomia.
Palvelutason romahtaminen näkyisi nopeasti lasten, nuorten ja heidän perheidensä arjessa. Pahimmat vaikutukset olisivat jo ennestään heikoimmassa asemassa olevilla.
 On myös silkkaa "hölmöläisten hommaa" tehdä leikkauksia, jotka estävät kaupunkia saamasta erityisvaltionosuuksia. Eritysvaltionsouudet kattaisivat suuren osan 5,4 miljoonan leikkauksista.

Esitimme keskiviikon kokouksessa myös sitä, että kaupunginvaltuusto kohtuullistaisi kiinteistöliikelaitoksen sisäisiä vuokria sivitystoimen osalta ja kiinteistöliikelaitos  tinkisi tuottotavoitteistaan. Näin rahaa jäisi enemmän varsinaiseen sivistystoimintaan ja paineet kouluverkkoa kohtaan helpottaisivat. Sivistystoimi maksaa nykyisellään tilavuokria noin 50 miljoonaa euroa vuodessa.

 Lähtökohtana on muistettava, että kaupungilla on taseessaan noin 125 mijoonaa edellisten vuosien ylijäämiä. Siksi pieni alijäämän lisäys vuodelle 2015 ei olisi lainkaan niin vakava asia kuin lasten ja nuorten palveluihin kohdistuvat tuhoisat leikkaukset.

Lautakunnan on kuntalainkin mukaan huomioitava mm. lainsäädännöstä johtuvat toiminnalliset tavoitteet ja esitettävä niiden mukaiset määrärahat kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kuntalain 65 § 2 momentin mukaan ”talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.”
- Mikäli leikkaukset toteutetaan, eivät lakisääteiset palvelut ja siten kuntalaisten perusoikeudet toteudu. Erityisen suuressa vaarassa ovat lasten päivähoitopalvelut, joita tälläkin hetkellä on liian vähän.
- Subjektiivinen päivähoito-oikeus koskee nimenomaan kunnallista hoitoa, ei yksityistä. Yksityinen voi halutessaan valita asiakkaansa ja harrastaa ns. kermankuorintaa
- Järjettömintä on, että lapsia on kaupungin toimesta ohjattu yksityisiin hoitopaikkoihin niin paljon, että kunnallisissa päiväkoeissa alkaa olla käyttämättömiä paikkoja. Tämähän tarkoittaa kaupungille kaksinkertaisia kuluja.

Riikka Oksanen
Johannes Yrttiaho


Ei kommentteja: